Count of Numbers in Japanese Language

Share:

Numbers

Numerals
Romaji
Kanji
Hiragana
0 rei, zero れい , ゼロ
1 ichi いち
2 ni
3 san さん
4 yon , shi よん, し
5 go
6 roku ろく
7 nana, shichi なな, しち
8 hachi はち
9 kyuu, ku きゅう, く
10 juu じゅう
11 juuichi 十一 じゅういち
12 juuni 十二 じゅうに
13 juusan 十三 じゅうさん
14 juuyon, juushi 十四 じゅうよん , じゅうし
15 juugo 十五 じゅうご
16 juuroku 十六 じゅうろく
17 juunana, juushichi 十七 じゅうなな , じゅうしち
18 juuhachi 十八 じゅうはち
19 juukyuu, juuku 十九 じゅうきゅう, じゅうく
20 nijuu 二十 にじゅう
30 sanjuu 三十 さんじゅう
40 yonjuu 四十 よんじゅう
50 gojuu 五十 ごじゅう
60 rokujuu 六十 ろくじゅう
70 nanajuu, shichijuu 七十 ななじゅう , しちじゅう
80 hatchijuu 八十 はちじゅう
90 kyuujuu 九十 きゅうじゅう
100 hyaku ひゃく
200 nihyaku 二百 にひゃく
300 sanbyaku 三百 さんびゃく
400 yonhyaku 四百 よんひゃく
500 gohyaku 五百 ごひゃく
600 roppyaku 六百 ろっぴゃく
700 nanahyaku 七百 ななひゃく
800 happyaku 八百 はっぴゃく
900 kyuuhyaku 九百 きゅうひゃく
1000 sen せん
2000 nisen 二千 にせん
3000 sanzen 三千 さんぜん
4000 yonsen 四千 よんせん
5000 gossen 五千 ごっせん
6000 rokusen 六千 ろくせん
7000 nanasen 七千 ななせん
8000 hassen 八千 はっせん
9000 kyuusen 九千 きゅうせん
10,000 ichiman 一万 いちまん
100,000 juuman 十万 じゅうまん
1,000,000 hyakuman 百万 ひゃくまん
10,000,000 senman 一千万 せんまん
100,000,000 ichioku 一億 いちおく

Related Articles: Number and Counting in Japanese
If you think this article helped you, share this in your friends on Facebook, Twitter or Google+. Thank You so much. Sharing is giving!

No comments